scene: yaya and i in bed watching some jungle commercial on tv.

yaya: nikki, may tanong ako. yung mga hayop na yon, mga dinosaur, sa africa ba yan?
nikki: wala nang dinosaurs yaya.
yaya: talaga?
nikki: yaya nakakatawa ka! dinosaurs have been extinct for billions of years.
yaya: walang wala na?
nikki: wala.
yaya: ahh...

No comments:

Post a Comment